środa, 22 kwietnia 2020

Democ-Rights


Uczenie się uczestnictwa w demokracji za pośrednictwem platformy eTwinning to założenie projektu pt: Democ-Rights. Demokracja jest wszędzie w naszym środowisku, szczególnie w życiu edukacyjnym. Uczniowie dowiadują się o swoich prawach i obowiązkach, poprawiają swoje podejście do zasad klasowych i szkolnych, a także na poziomie szerszego społeczeństwa irozumieją szacunek dla różnorodności.Założeniem projektu jest:- stworzyć demokratyczną atmosferę wśród partnerów poprzez współpracę-współpracę.- zwiększyć świadomość demokratyczną.- zrozumieć, co oznacza uczestnictwo demokratyczne.- nauczyć się platformy eTwinning poprzez koncepcję demokratycznego uczestnictwa.
Załażenia projektowe realizowane są w okresie Listopad – Maj i obejmują takie zagadnienie jak - Nauka platformy eTwinning.- Przedstawienia.- Tworzenie międzynarodowych grup.
- Prawa dzieci. - Zasady klasowe.
- Wyrażanie pomysłów-myśli.
- Podejmowanie decyzji.- Kampania na rzecz praw dzieci
- Przeciw dyskryminacji.
- Ocena.
- Wystawa w szkole. sobota, 21 marca 2020

Sobieski został wyróżniony Odznaką Szkoły eTwinning!Z radością pragniemy pochwalić się, że po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym jesteśmy jedną z 85 polskich placówek w Polsce która otrzymała Odznakę Szkoła eTwinning na lata 2020-2021. Zostaliśmy uznani za pionierów i liderów w takich dziedzinach jak:
* Praktyka cyfrowa
* Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa
* Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania
* Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
* Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów
Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu prof. Justyny Grzegorzycy i prof. Agaty Reichert Zaczek, ale także uznanie ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w naszej szkole.

niedziela, 23 lutego 2020
W drugim tygodniu ferii zimowych grupa uczniów pod opieką prof. Doroty Loos i Agaty Reichert-Zaczek pojechała na wymianę młodzieżową do Sewilli na południu Hiszpanii. Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus+ Shaping Young Europeans' Future Through Drama. Jest to kolejny wyjazd naszej młodzieży- piersza grupa gościła w Bułgarii, a następna pojedzie pod koniec kwietnia do Bari we Włoszech. Uczniowie grają na scenie w języku angielskim, uczestniczą w warsztatach teatralnych i tanecznych, a także zwiedzają okolicę i poznają lokalna kulturę. W Hiszpanii pojechaliśmy na wycieczkę do Kadyksu-położonego najbardziej na południu, założonego już w starożytności  miasta portowego.

Zwiedzliśmy tez starówkę Sewilli z przepiekną gotycką katedrą, w której został pochowany Krzysztof Kolumb oraz mauretański zamek z VIII w. 

W trakcie warsztaów w hiszpańskim liceum Punta Verde uczniowie i nauczyciele z sześciu krajów: Hiszpanii, Grecjii, Polski, Bułgarii, Włoch i Niemiec wspólnie uczestniczyli w warsztatach na temat etwinningu, a także tak istotnych w obecnym świecie zagadnień jak wyrównywanie nierówności społecznych, ochrona środowiska czy tzw "fair trade". W zajecia włączeni byli również uczniowie niepełnosprawni, gdyż szkoła prowadzi klasy integracyjne. Podsumowaniem spotkania był dzień teatru, podczas którego uczniowie grali sztuki z partnerskich krajów. Nasza grupa przedstawiła na scenie XIX-wieczną komedię niemieckiego dramaturga romantycznego, Georga Buchnera pt "Leonce i Lena". 
Całość zwieńczył wspólny występ, podczas którego uczestnicy zaśpiewali piosenkę o przyjaźni skomponowana przez niemieckich rówiesników  z Solingen. Po zajęciach nie zabrakó czasu na współne wypady do miasta, podczas których nawiązywały się międzynarodowe przyjaźnie.


środa, 15 stycznia 2020

Udział w warsztatach w ramach europejskiego projektu eTwinning „21St Century Classroom”
Postęp technologiczny w dzisiejszym świecie jest tak dynamiczny, że szkoła aby być atrakcyjna dla uczniów, musi nadążać za zmianami i dostosować ofertę edukacyjną tak, by jak najlepiej przygotować młodzież do życia w rzeczywistości, której jeszcze dzisiaj nie znamy. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Maths), które jest połączeniem dziedzin takich jak nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka.
Coraz powszechniejszy staje się pogląd, że nauczanie przedmiotów artystycznych i wykorzystywanie twórczej ekspresji nie tylko pozytywnie wpływa na wyniki uzyskiwane przez uczniów w matematyce, ale pobudza też ich kreatywność, podnosi wiarę we własne siły oraz ułatwia naukę języków obcych.
Zagadnieniom budowania strategii edukacyjnej na synergii sztuki, nauk ścisłych i technicznych oraz humanistyki były poświęcone warsztaty „21st Century Classroom”, zorganizowane dla nauczycieli z całej Europy w Brukseli w dniach 09-10.12.2019 w ramach Projektu eTwinning. Reprezentowałam naszą szkołę jako nauczycielka języka angielskiego, historii sztuki i plastyki. Przez dwa dni pedagodzy z Polski, Austrii, Portugalii, Malty, Cypru, Litwy i Mołdawii uczyli się podstaw kodowania, wykorzystywania technologii informatycznych na lekcjach swoich przedmiotów, a także tworzenia projektów etwinningowych w korelacji przedmiotów ścisłych z artystycznymi i językami obcymi. Po zajęciach nie zabrakło też czasu na terenową grę miejską, podczas której uczestnicy poznawali głowne zabytki Brukseli.
Udział uczennic II LO w międzynarodowym projekcie młodzieżowym Erasmus+ akcja 2 „Shaping Young Europeans’ Future Through Drama” – relacja z BułgariiWe wrześniu 2019 ruszył w naszej szkole dwuletni, międzynarodowy projekt młodzieżowy  w ramach Erasmus+ akcja 2 „Shaping Young Europeans’ Future Through Drama” w ramach współpracy szkół na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Szkolnym koordynatorem i zarazem współautorką projektu jest Agata Reichert-Zaczek. Uczniowie w projektach rozwijają kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe poprzez praktyczną naukę języka podczas realizowanych zagranicznych mobilności. Nasi uczniowie przygotowują adaptacje polskich sztuk w języku angielskim, które następnie prezentują publiczności na spotkaniach w krajach partnerskich.
Właśnie wróciła z Bułgarii pierwsza grupa pięciu uczennic.. II LO na spotkaniu teatralnym w Kazanłyku w Bułgarii reprezentowały: Gabriela Chechelska kl. 1t, Aleksandra Łopata kl. 1s, Martyna Fajfer kl. 1p, Agata Polek kl. 1p i Alicja Czekaj kl. 2e. Uczennice przygotowaly fragment „Zemsty” Aleksandra Fredry w wersji angielskiej. Kolejnym zadaniem była prezentacja narodowego tańca i tradycyjnej, ludowej piosenki. Tu wybór padł na poloneza i „Hej sokoły”.


Wszystkim bardzo podobały się stroje krakowskie, w których pokazały się nasze uczennice. Również postacie szlachty w sztuce Fredry wypadły bardzo barwnie w strojach wypożyczonych z Teatru Ludowego w Krakowie. Zarówno młodzież jak i nauczyciele przez tydzień uczestniczyli w warsztatch teatralnych razem z rowieśnikami z Bułgarii, Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Grecji, poznając zwyczaje, kulturę, tańce i piosenki z innych krajów. Bralismy też udział w wycieczkach do historycznych miejsc w okolicy, zwiedzając m.in. ruiny rzymskiego teatru, cerkwie i meczety.
Zawarte w trakcie wymiany znajomości mają duże szanse zamienić się w trwałe przyjaźnie, gdyż wszystkich uczestników łączy wspólne zamiłowanie do teatru, sztuki i poznawania innych kultur. Kolejny wyjazd już w luym w trakcie ferii zimowych. Tym razem nasi uczniowie pojadą do Sewilli w Hiszpanii, gdzie na deskch szkolnego teatru odegrają niemiecką sztukę XIX- wiecznego dramarurga Georga Buchnera pt. „Leonce i Lena”.
Relacja filmowa z przedstawienia teatralnego i tańca:
"Zemsta" po angielsku