poniedziałek, 20 maja 2019

Dzień Otwarty w II Liceum Ogólnokształcącym

W ramach Dnia Otwartego odbyło sie spotkanie informacyjne dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i podstawowych oraz ich rodziców na temat sposobów rozwijania wrażliwości międzykulturowej w II LO.

Katarzyna Kamizela i Katarzyna Kroczek przygotowały dla zainteresowanych ulotkę na temat  propozycji wychowawczo-dydaktycznych  szkoły:


II LICEUM W KRAKOWIE
„WSPÓŁCZESNA SZKOŁA W WIELOKULTUROWEJ EUROPIE „                          
                                                                                                DZIAŁANIA SZKOŁY:

WZMACNIANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY ŚWIADOMOŚCI WIELOKULTUROWOŚCI   W EUROPIE PODCZAS:

 • LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO  (np. Wielokulturowa natura świata w „Podróżach z Herodotem”, Sztuka skutecznej perswazji „ Mam marzenie” M.L.King, Polemika ze stereotypami narodowymi w literaturze pozytywizmu, C.K.Norwid wobec rasizmu…)
 • LEKCJI WYCHOWAWCZYCH (np. „Stereotypy”, „Inny nie znaczy obcy”)
 • WYCIECZEK DO WIELU KRAJÓW  W CELU POZNAWANIA BOGACTWA INNYCH KULTUR
 • WSPÓŁPRACY Z MUZEUM „GALICJA” (np. Udział w warsztatach:  „Od stereotypu do dyskryminacji”, „Różnorodność- tolerancja- szacunek”)
 • WYJŚĆ DO KINA NA FILMY PORUSZAJĄCE TEMATY
            TOLERANCJI WOBEC WIELOKULTUROWOŚCI (np. „Green Book”)
 • KONKURSÓW ( np.  plakaty i recenzje do filmu „Green Book” promujące postawę tolerancji  )

WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK WŚRÓD UCZNIÓW ORAZ  PROMOWANIE WŚRÓD NICH POSTAWY OTWARTOŚCI I PRZYJAŹNI WOBEC LUDZI  INNEJ NARODOWOŚCI POPRZEZ:

 • TEMATYKĘ GODZIN WYCHOWAWCZYCH (np. Dziedzictwo kulturowe Polski, Polacy a mniejszości narodowe, Wolność słowa a odpowiedzialność za nie Tożsamość Polaka i Europejczyka...)
 • LICZNE WYMIANY SZKOLNE (np. Indie, Australia, Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania..)
 • WARSZTATY (np. Dni Kultury Francuskiej, Angielskiej, Niemieckiej, Hiszpańskiej...)
 • LEKCJE INTEGRACYJNE PROWADZONE PRZEZ PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW WE WSZYSTKICH PIERWSZYCH KLASACH
 • KORZYSTANIE Z BOGACTWA KULTUROWEGO UCZNIÓW O PODWÓJNYM OBYWATELSTWIE (np. prezentacja kultury i obyczajów innych krajów.


Warsztaty edukacyjne

29 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy 1c wzięli udział w kolejnym z serii warsztatów poświęconych walce z uprzedzeniami, stygmatyzacją innych i wykluczeniem. Warsztaty odbyły się w Muzeum żydowskim "Galicja " ( Kraków ul. Dajwór 18).Wzmocniły one u uczniów postawę tolerancji i szacunku w odniesieniu do mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Młodzież uczyła się, na czym polega "mowa nienawisci", jak odpowiedzialnie korzystać  z wolności słowa, szanując  prawa i wolność innych ludzi, ich kulturę i obyczaje.

czwartek, 16 maja 2019

Projekt „Codziennie widzicie – historii nie znacie” ruszył do mistrzejowickich szkół!!!
13 maja odwiedziłyśmy Gimnazjum nr 39 na os. Oświecenia.
Pani Joanna Wojciechowska – Czach z bardzo sympatyczną klasą III a przyjęli nas wyjątkowo gościnnie. Przybliżyłyśmy młodzieży historię powstania kościoła w Mistrzejowicach, postać fundatora świątyni – kawalera maltańskiego hrabiego Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego, główne idee działalności Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty powszechnie zwanego Zakonem Kawalerów Maltańskich, maltańską siedzibę Wielkich Mistrzów  w Valletcie oraz inne miejsca, znajdujące się na wyspie, a związanie z działalnością szpitalników z Malty. Dodatkową atrakcją były „Maltańskie inspiracje”- slajdy prezentujące uroki  kultury i architektury tamtych okolic.

Pani Joannie oraz Uczniom klasy IIIA serdecznie dziękujemy!!!

A Wszystkich zapraszamy do Wspólnej zabawy:      Kahoot! Kawalerowie maltańscy

niedziela, 12 maja 2019

Quiz Kahoot o Graz

Dla chcących się sprawdzić z wiedzy o Graz:
https://create.kahoot.it/details/graz/616f8ade-8cc8-4b83-9393-4947ccc10b09

Gra dla nauczycieli organizujących wymiany młodzieżowe

W dniach   15-18.11.2018  PNWM Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży  zorganizowała w Goerlitz seminarium  i zarazem warsztaty dla nauczycieli organizujących polsko-niemieckie wymiany młodzieżowe, podczas których bazując na podręczniku dla praktyków polsko- niemieckiej wymiany    „W tej zabawie jest metoda” wybieraliśmy najciekawsze metody i przeprowadzaliśmy w grupach najciekawsze z nich.
Oto moja ulubiona zabawa, którą przekazałam koleżankom w liceum tuż po powrocie ze szkolenia i przeprowadziłam od razu na kilku moich lekcjach.


Wielka Brytania bez granic!

W ramach projektu "Umysł bez Granic" postanowiliśmy przekroczyć granice Polski po raz kolejny i zaprosić wszystkich  na wirtualną podróż do Walii, Irlandii oraz Szkocji.  Chcąc upowszechniać wiedzę na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego krajów europejskich oraz kształtować postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur przygotowaliśmy konkursy, dzięki którym poznamy stosunkowo mało znane miejsca w Wielkiej Brytanii, ich historię, geografię, tradycje oraz sztukę.


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozwiązania konkursów  dostępnych  na stronie Kahoot pod nazwą UMYSŁ BEZ GRANIC


1. UMYSŁ BEZ GRANIC - WALIA
 https://create.kahoot.it/share/umys-bez-granic-walia/cbcee905-8615-45af-97f7-7c534b7f6d46

2. UMYSŁ BEZ GRANIC  -  Irish Culture

3. UMYSŁ BEZ GRANIC – IRLANDIA PÓŁNOCNA

4. UMYSŁ BEZ GRANIC – SZKOCJA

5. UMYSŁ BEZ GRANIC – IRLANIDIA
https://create.kahoot.it/share/umys-bez-granic-irlandia/c7952ce8-c215-43d5-8796-69438b1c4926


wtorek, 30 kwietnia 2019

Europass Mobility

Europass Mobility jest to dokument rozpoznawalny na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią zawierający informacje na temat wiedzy, doświadczeń i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. 

Dokument ten jest swoistym certyfikatem podpisanym i opieczętowanym przed dwie organizacje partnerskie; organizację wysyłającą np. jak w naszym przypadku, liceum ogólnokształcące oraz organizację przyjmującą np. szkołę języków obcych. Gotowy dokument jest następnie zatwierdzany i opieczętowany przez Krajowe Centrum Europass.


W naszym projekcie Erasmus Plus Umysł bez granic dokument Europass Mobility otrzymują nauczyciele, którzy udali się do innych krajów na kursy podnoszące umiejętności językowe, we wszystkich przypadkach był to język angielski. Destynacjami wyjazdów były głównie Malta i Szkocja.  Równoważnym celem wyjazdów było zapoznanie się oraz wymiana doświadczeń zawodowych z nauczycielami z innych krajów. 


Oprócz podnoszenia umiejętności w obszarze mówienia, pisania, słuchania i czytania nauczyciele zapoznawali się z elementami kultury krajów w których przebywali poprzez udział w dodatkowych wycieczkach, wyjazdach czy seminariach.  Ćwiczyli się w umiejętności zarządzania czasem, priorytetyzowania zadań oraz refleksji nad procesem uczenia się. Zajęcia wymagały współpracy z nauczycielami z różnych środowisk z różnymi akcentami i przełamywania różnic kulturowych. 

Przykładowy dokument Europass Mobility można znaleźć tu:link.  

Lub tutaj link.